Dechová zkouška Dechová zkouška spočívá v provedení úkonu, kterým se zjišťuje přítomnost alkoholu v dechu testované osoby. Zkouška nezkoumá přítomnost alkoholu v krvi, […]
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody Pro většinu odsouzených je podmíněné propuštění před skončením trestu odnětí svobody světlem na […]
Smlouva o převodu podílu s.r.o. Smlouva týkající převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným je v praxi poměrně častá. Jedná se totiž […]
Jak na vystěhování nájemníků z bytu? Pronajímatel a nájemce mohou mít odlišné názory na ukončení nájemní smlouvy k bytu. Vystěhování nájemníků […]
Máte vždy povinnost vypovídat? Výpověď lze i odmítnout či odepřít Při doručení předvolání k výslechu ze strany policie či soudu v trestní […]
Geometrický plán jako nedílná součást listiny Geometrický plán slouží zejména pro vklad vlastnického práva či jiného věcného páva do katastru […]
Jaké jsou zásady správních orgánů? Postup orgánů veřejné moci je obecně limitován zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. To ve zkratce znamená, […]
Vyjádření pro média Naše advokátní kancelář byla požádána o vyjádření ke kauze 1. vicepremíéra vlády.  Článek je dostupný zde.
Jak na rozvod dohodou Rozvod manželství lze soudně řešit dvojím způsobem. Prvním je klasický sporný rozvod. Druhým, na který se […]
Vyjádření pro média Naše advokátní kancelář byla oslovena, abychom čtenářům přiblížili citlivé a aktuální téma znásilnění z pohledu trestního práva. […]
Daňové spory a daňová trestná činnost Prostřednictvím daní dochází ročně k transferu významné části finančních prostředků v ekonomice (v ČR cca 40 % […]
JUDIKATURA VE ZKRATCE Vylučuje penále dle daňového řádu uložení dalšího trestu? Povahu penále dle daňového řádu Nejvyšší soud posuzoval ve […]
Jak se chovat u soudu Každý z nás se může octnout u soudu z různých důvodů. Tyto důvody pak následně určují naše práva […]