Dechová zkouška

Dechová zkouška

Dechová zkouška Dechová zkouška spočívá v provedení úkonu, kterým se zjišťuje přítomnost alkoholu v dechu testované osoby. Zkouška nezkoumá přítomnost alkoholu v krvi, […]
Jak na rozvod dohodou

Jak na rozvod dohodou

Jak na rozvod dohodou Rozvod manželství lze soudně řešit dvojím způsobem. Prvním je klasický sporný rozvod. Druhým, na který se […]
Jak se chovat u soudu

Jak se chovat u soudu

Jak se chovat u soudu Každý z nás se může octnout u soudu z různých důvodů. Tyto důvody pak následně určují naše práva […]

Judikatura ve zkratce

JUDIKATURA VE ZKRATCE Vylučuje penále dle daňového řádu uložení dalšího trestu? Povahu penále dle daňového řádu Nejvyšší soud posuzoval ve […]
Podmíněné propuštění

Podmíněné propuštění

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody Pro většinu odsouzených je podmíněné propuštění před skončením trestu odnětí svobody světlem na […]
Povinnost vypovídat

Povinnost vypovídat

Máte vždy povinnost vypovídat? Výpověď lze i odmítnout či odepřít Při doručení předvolání k výslechu ze strany policie či soudu v trestní […]
Smlouva o převodu podílu

Smlouva o převodu podílu

Smlouva o převodu podílu s.r.o. Smlouva týkající převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným je v praxi poměrně častá. Jedná se totiž […]

Vyjádření pro média

Vyjádření pro média Naše advokátní kancelář byla oslovena, abychom čtenářům přiblížili citlivé a aktuální téma znásilnění z pohledu trestního práva. […]

Vyjádření pro média

Vyjádření pro média Naše advokátní kancelář byla požádána o vyjádření ke kauze 1. vicepremíéra vlády.  Článek je dostupný zde.