Rozvod dohodou může být pro rozvádějící se méně stresující.

Jak na rozvod dohodou

Rozvod manželství lze soudně řešit dvojím způsobem. Prvním je klasický sporný rozvod. Druhým, na který se zde podíváme blíže, je nesporný rozvod dohodou.

Výhodou rozvodu dohodou je, že se u něj soud omezuje na formální přezkum rozvratu manželství. V tomto případě už podrobně nezjišťuje důvody rozvratu manželství.

Rozvod dohodou může být pro rozvádějící se méně stresující.

Vzájemná dohoda o rozvodu

O co je rozvod dohodou jednodušší před soudem, o to více povinností mají manželé. Ti se musí dohodnout a uzavřít mezi sebou:

Dále musí manželé splnit dvě podmínky:

  • Manželství ke dni podání návrhu na rozvod musí trvat nejméně rok.
  • Manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. To však neznamená, že manželé nemohou bydlet ve stejném bytě či domě.

Předpokladem úspěšného rozvodu dohodou je také skutečnost, že se druhý manžel připojí k návrhu, tj. o rozvod žádají oba manželé. Pokud manželé nejsou ochotni dohodnout se, či dohodě brání jeden z nich, nesporný rozvod není možné využít.

Rozvod bez průtahů

Pokud žadatelé splní výše uvedené podmínky a soud shledá předložené skutečnosti za pravdivé, manželství bez průtahů rozvede. Manželé se přitom vyhnou nepříjemnému podrobnému zjišťování důvodů rozvratu manželství a dlouhému soudnímu řízení.

Po rozvodu

Jakmile rozsudek o rozvodu nabyde právní moci, nemusí to být pro bývalé manžele ještě úplný konec. Řešit lze kupříkladu následující:

  • Manžel, který přejal příjmení druhého manžele může požádat o změnu příjmení. 
  • Bývalí manželé, kteří se dohodli na rozdělení věci vedené v nějakém seznamu, typicky nemovité věci či motorového vozidla, musí formálně požádat o změnu. Soud ji za ně nevyřídí. 
  • Stejně tak by bývalí manželé měli o rozvodu informovat své smluvní partnery a případně uzavřít nové smlouvy reflektující novou situaci.

Máte zájem o přípravu podkladů k nespornému rozvodu? Neváhejte nás kontaktovat.