dechová zkouška JUDr. Petr Mjartan, LL.M.

Dechová zkouška

Dechová zkouška spočívá v provedení úkonu, kterým se zjišťuje přítomnost alkoholu v dechu testované osoby. Zkouška nezkoumá přítomnost alkoholu v krvi, přestože se výsledek dechové zkoušky uvádí právě v promilech alkoholu v krvi. Výše alkoholu v krvi je reálně pouze přepočtena z hodnoty alkoholu změřeného v dechu.

Vzhledem k tomu, že tato zkouška má zpravidla poskytnout odpověď na otázku, zda testovaná osoba požila alkohol a s tím související následný postih, je nezbytné, aby byla zkouška provedena v souladu s návodem měřícího přístroje. V praxi často dochází k menším či závažnějším porušením doporučeného postupu, které mohou v důsledku zpochybnit změřenou hodnotu.

Správný postup je důležitý zejména s ohledem na skutečnost, že změřená výše může znamenat rozdíl mezi přirozeným výskytem alkoholu, spácháním přestupku či dokonce spácháním trestného činu.

Chcete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

dechová zkouška JUDr. Petr Mjartan, LL.M.