Daňová trestná činnost není nic výjimečného.

Daňové spory a daňová trestná činnost

Prostřednictvím daní dochází ročně k transferu významné části finančních prostředků v ekonomice (v ČR cca 40 % v poměru k HDP). V takto rozsáhlé oblasti existuje celá řada sporů a výjimkou není ani daňová trestná činnost. 

Připočteme-li pověstnou složitost systému daní, zjistíme, že daňové spory a daňová trestná činnost jsou vskutku náročné oblasti. Jak právně a ekonomicky, tak také účetně či technologicky. Tyto spory mohou zásadně zasáhnout do činnosti a existence daňového subjektu.

Daňová trestná činnost není nic výjimečného.

Daňový spor může přerůst v trestný čin

Daňové spory mohou být vedeny i za účasti orgánů činných v trestním řízení. A to v případě, kdy jednání daňového subjektu naplní skutkovou podstatu trestného činu. 

Daňový spor a řízení o daňové trestné činnosti mohou probíhat i současně v jedné záležitosti. V praxi to může vyvolávat otázky. Například s ohledem na zásadu zákazu dvojího trestání. 

Zásadní však je, že obě řízení jsou na sobě nezávislé. Tzn. přestože může daňový subjekt pochybit a v daňovém řízení mu bude uloženo penále, neznamená to, že bude odpovědný i z pohledu trestního práva.

Trestní právo má přesně vymezené skutkové podstaty, kterých se musí fyzická či právnická osoba (skrze jednání fyzických osob, které je přičitatelné právnické osobě) dopustit. V trestním právu převládá povinnost orgánů činných v trestním řízení dokazovat skutečnost, že daňový subjekt spáchal trestný čin. To je zásadní rozdíl proti daňovému řízení, kde často důkazní břemeno leží na daňovém subjektu.

Trestněprávní odpovědnost může dopadnout i na manažery společností, a proto prevence a aktivní daňová compliance by měla být součástí jejich řídící strategie.

Týká se vás problematika daňových sporů? Součástí našich právních služeb je i daňová obhajoba. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.