Vyjádření pro média

Naše advokátní kancelář byla oslovena, abychom čtenářům přiblížili citlivé a aktuální téma znásilnění z pohledu trestního práva. Pokud by Vás zajímaly otázky jako rozdíl mezi sexuálním obtěžováním a znásilněním, hrozící tresty či se chcete o tématu jen něco dozvědět, článek je dostupný zde.