CENÍK


HODINOVÁ / PEVNÁ SAZBA

Nejčastěji s klienty sjednáváme hodinovou sazbu ve výši 1.500,- Kč. Ve vhodných případech sjednáváme odměnu pevnou částkou. 


ÚKONOVÁ ODMĚNA

Pokud se dohodneme na úkonové odměně nebo jste klientem na základě ustanovení soudu, bude odměna vypočtena v souladu s advokátním tarifem (vyhláška č. 177/1996 Sb.).

 

Při zohlednění individuálních požadavků klienta je možné stanovit odměnu jiným způsobem např. podílovou odměnou, paušální odměnu či kombinací druhů odměn.

 

ORIENTAČNÍ CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Naše kancelář připravila orientační ceník základních činností, který slouží k tomu, aby naši klienti měli lepší představu o přibližné ceně vybraných činností. O cenu stanovenou v ceníku se můžete přihlásit sami, nebo počkat na naši nabídku, která bude učiněna po posouzení složitosti a rozsahu požadovaných právních služeb s přihlédnutím k ceníku. Ceny neobsahují soudní, správní či jiné poplatky a náklady třetích osob.

Zvýhodněné měsíční balíčky jsou určeny pro dlouhodobou spolupráci a zajištění kontroly nákladů s právní agendou:

– měsíční paušál ve výši 10.000,- Kč zahrnuje 7 hodin právních služeb + při překročení cena další hodiny 1.500,- Kč

– měsíční paušál ve výši 20.000,- Kč zahrnuje 16 hodin právních služeb + při překročení cena další hodiny 1.400,- Kč

– jiné dle dohody a předmětu právních služeb

    •    Porada telefonická či emailová s předchozím studiem písemných podkladů v celkové délce 90 minut (doporučujeme): 2.000,- Kč

    •    Revize smlouvy k jedné nemovité věci (jednotce, pozemku atd.) do hodnoty 3.500.000,- Kč včetně 30 minut konzultací: 3.500,- Kč

    •    Porada osobní v délce 60 minut: 2.000,- Kč

 • Vypracování podkladů pro založení a vznik jednočlenné s.r.o. – od 3.500,- Kč (+ výdaje za notáře, poplatek živnostenskému úřadu)
 • Vypracování podkladů pro založení a vznik s.r.o. včetně zastupování klienta před živnostenským úřadem, obchodním rejstříkem a notářem – od 6.500,- Kč (+ výdaje za notáře, poplatek živnostenskému úřadu)
 • Smlouva o převodu podílu na s.r.o. a vypracování návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku – od 4.500,- Kč (+ soudní poplatek)
 • Smlouva o převodu družstevního podílu – od 3.500,- Kč
 • Úschova finančních prostředků do výše 3.000.000,- Kč – od 4.500,- Kč
 • Úschova finančních prostředků do výše 3.000.000,- Kč a vypracování kupní smlouvy – od 7.000,- Kč
 • Úschova finančních prostředků do výše 5.000.000,- Kč a vypracování kupní smlouvy – od 8.000,- Kč
 • Revize smlouvy (kupní, darovací) o převodu nemovitých věcí včetně 0,5h konzultací – od 3.500,- Kč
 • Vypracování smlouvy (kupní, darovací) o převodu bytové jednotky, pozemku či rodinného domu – od 5.000,- Kč
 • Vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene k bytové jednotce, pozemku či rodinnému domu a návrhu na vklad do katastru nemovitostí – od 4.500,- Kč
 • Příprava podkladů pro tzv. nesporný rozvod včetně 1 hodiny konzultací – od 7.500,- Kč
 • Příprava podkladů pro tzv. nesporný rozvod bez nezletilých dětí či nemovitých věcí včetně 1 hodiny konzultací – od 5.500,- Kč