CENÍK


HODINOVÁ / PEVNÁ SAZBA

Nejčastěji s klienty sjednáváme hodinovou sazbu ve výši 1.800,- Kč bez DPH. Ve vhodných případech sjednáváme odměnu pevnou částkou. 


ÚKONOVÁ ODMĚNA

Pokud se dohodneme na úkonové odměně nebo jste klientem na základě ustanovení soudu, bude odměna vypočtena v souladu s advokátním tarifem (vyhláška č. 177/1996 Sb.).

 

Při zohlednění individuálních požadavků klienta je možné stanovit odměnu jiným způsobem např. podílovou odměnou, paušální odměnu či kombinací druhů odměn.

 

ORIENTAČNÍ CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Naše kancelář připravila orientační ceník základních činností, který slouží k tomu, aby naši klienti měli lepší představu o přibližné ceně vybraných činností. O cenu stanovenou v ceníku se můžete přihlásit sami, nebo počkat na naši nabídku, která bude učiněna po posouzení složitosti a rozsahu požadovaných právních služeb s přihlédnutím k ceníku. Ceny neobsahují DPH, soudní, správní či jiné poplatky a náklady třetích osob.

Zvýhodněné měsíční balíčky jsou určeny pro dlouhodobou spolupráci a zajištění kontroly nákladů s právní agendou:

– měsíční paušál ve výši 11.900,- Kč zahrnuje 7 hodin právních služeb + při překročení cena další hodiny 1.800,- Kč

– měsíční paušál ve výši 25.600,- Kč zahrnuje 16 hodin právních služeb + při překročení cena další hodiny 1.700,- Kč

– jiné dle dohody a předmětu právních služeb

    •    Porada telefonická či emailová s předchozím studiem písemných podkladů v celkové délce 90 minut (doporučujeme): 3.000,- Kč

    •    Porada osobní v délce 60 minut: 2.500,- Kč

  • Vypracování podkladů pro založení a vznik jednočlenné s.r.o. – 12.500,- Kč (+ výdaje za notáře, poplatek živnostenskému úřadu)
  • Vypracování podkladů pro založení a vznik jednoduché s.r.o. včetně zastupování klienta před živnostenským úřadem, obchodním rejstříkem a notářem – 8.500,- Kč (+ výdaje za notáře, poplatek živnostenskému úřadu)
  • Smlouva o převodu podílu na s.r.o. a vypracování návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku – od 8.500,- Kč dle hodnoty převodu bez due diligence (+ soudní poplatek)
  • Smlouva o převodu družstevního podílu – od 8.500,- Kč
  • Realitní komplet (sepis rezervační, kupní a úschovní smlouvy nebo jejich revize) pro nemovitosti do 5 mil. Kč – 14.500,- Kč
  • Sepis kupní smlouvy a úschova finančních prostředků do výše 5 mil. Kč – 12.500,- Kč
  • Revize smlouvy (kupní, darovací) o převodu nemovitých věcí do hodnoty 5 mil. Kč včetně 1 h konzultací – 8.500,- Kč
  • Více příkladů naleznete zde.
  • Příprava podkladů pro tzv. nesporný rozvod včetně 1 hodiny konzultací – od 10.500,- Kč
  • Příprava podkladů pro tzv. nesporný rozvod bez nezletilých dětí či nemovitých věcí včetně 1 hodiny konzultací – 8.500,- Kč