Smlouva o převodu podílu s.r.o. je častým typem dokumentu.

Smlouva o převodu podílu s.r.o.

Smlouva týkající převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným je v praxi poměrně častá. Jedná se totiž o nejčastější druh obchodní společnosti. 

Nicméně smlouvy se ve svém obsahu často zásadně liší. Každý převod má odlišná rizika spojená s převodem a následným vlastnictvím podílu. Nabyvatel by měl řešit nejen pokles ceny, ale i povinnosti a omezení vlastníka spojená s podílem atd.

Smlouva o převodu podílu s.r.o. je častým typem dokumentu.

Kroky vedoucí k převodu podílu

Na prvním místě by si každý převodce a nabyvatel měl uvědomit, jaký podíl má být předmětem smlouvy – tj. druh, výše podílu a spojená zvláštní práva. 

V každém případě by měl jakýkoliv nabyvatel provést kontrolu stavu společnosti (tzv. due diligence). Rozsah kontroly bude samozřejmě záležet na výši investice, předchozí znalosti společnosti a dalších aspektech důležitých pro ochranu investice. Není výjimkou, že v případě vyšších investic kontrola stavu společnosti a následné sjednávání smlouvy zabere několik měsíců, aniž je podíl nakonec převedený.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným vyžaduje ze zákona určité formální náležitosti. 

Smluvní strany by nikdy neměly zapomenout na:

  • souhlas valné hromady, pokud jej vyžaduje společenská smlouva či zákon,
  • ověřené podpisy,
  • doručení smlouvy jednateli společnosti, aby byl společník v seznamu společníků přepsaný.

Smluvní strany by si zároveň měly ohlídat provedení odpovídající změny v obchodním rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku získává převod podílu účinky vůči třetím osobám. Pokud nepodá návrh na zápis do obchodního rejstříku sama společnost, může tak po uplynutí zákonné lhůty učinit každý, kdo na tom má právní zájem.

Převod podílu s komanditním listem

 

Jestliže je součástí podílu i komanditní list (cenný papír), formální povinnosti kladené na smlouvu o převodu podílu se snižují. To platí zejména pro případy, kdy není nezbytné zajišťovat souhlas valné hromady a uzavírat písemnou smlouvu o převodu kmenových listů (nicméně uzavření písemné smlouvy lze zpravidla z důvodu právní jistoty doporučit). Kmenové listy naopak vyžadují rubopis, předání kmenového listu a oznámení převodu společnosti, jejíž podíl se převádí.

Chcete pomoci se převodem podílu?

Neváhejte nás kontaktovat.