Podmíněné propuštění je pro mnohé žádoucí.

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Pro většinu odsouzených je podmíněné propuštění před skončením trestu odnětí svobody světlem na konci tunelu. Odsouzení by si o této možnosti měli být dobře vědomi, a proto si musí hlídat uplynutí zákonem vyžadované lhůty.

Podmíněné propuštění je pro mnohé žádoucí.

Trestní zákoník vyžaduje podle spáchaného trestného činu minimálně vykonání třetiny, poloviny, dvou třetin uloženého trestu nebo u výjimečného trestu na doživotí vykonání 20 let. 

Stanovení konkrétní minimální doby může být poměrně náročné.

Odsouzení jsou často překvapeni, že na propuštění není žádný nárok a samotný výkon stanovené minimální části trestu nestačí, neboť každý odsouzený musí 1) po právní moci rozsudku svým chováním a plněním svých povinností prokázat polepšení 2) a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Uvedené by měl být odsouzený schopen prokázat ideálně již při podání žádosti, či nejpozději při zasedání soudu.

Chcete se připravit na podmíněné propuštění nebo chcete pomoci svému známému? 

Neváhejte nás kontaktovat.