SPOLEHLIVÉ
PRÁVNÍ SLUŽBY

JUDr. Petr Mjartan
Advokát

NAŠE SLUŽBY

Obhajoba v trestním řízení
 • Příprava individuální obhajoby

 

 • Zastupování poškozených v trestním řízení

 

 • Sepis odvolání, stížností a jiných opravných prostředků

 

 • Sepis návrhů na podmíněné propuštění a jiných podání
Zastupování v civilních věcech
 • Uplatnění náhrady nemajetkové újmy na zdraví 

 

 • Soudní vymáhání pohledávek (včetně sepisu předžalobních upomínek)

 

 • Zastupování ve věcech rodinných (rozvod)

 

 • Zastupování v jiných věcech
Zastupování veřejnoprávních klientů
 • Zajištění právních služeb pro obce

 

 • Příprava smluvní dokumentace, konzultace a odborná stanoviska
Sepis smluv a dohod
 • Sepis smluv týkajících se nemovitých věcí (pozemků, domů, jednotek atd.)

 

 • Smlouva o nájmu bytu nebo prostor k podnikání

 

 • Dohoda o vypořádání společného jmění manželů (nesporný rozvod)

 

 • Jiné smlouvy a dohody dle požadavků klienta
Služby pro podnikatele
 • Zakládání obchodních společností - zejména s.r.o.

 

 • Zajištění změny sídla, změny v osobách statutárních a jiných orgánů

 

 • Zajištění změny společenských smluv a stanov

 

 • Právní poradenství pro rozvoj a ochranu podnikání 

 

 • Zvýhodněné balíčky právních služeb začínajícím podnikatelům (start-upům)
Daňová obhajoba

Daňová obhajoba je určena k zastupování klientů a zajištění práv klientů ve sporných daňových řízeních. Dalším cílem je minimalizace škod do budoucna.

Daňové spory jsou rozsáhlou právní oblastí s mnoha technickými oblastmi, a proto je v rámci obhajoby běžná koordinovaná spolupráce s odborníky a odpovídající individuální příprava.

 U daňové obhajoby můžete očekávat zejména následující:

 • ochranu a obranu vašich práv
 • právní posouzení případu
 • plné využití procesních prostředků obrany
 • přímou právní pomoc při úkonech
 • zjištění odborných stanovisek
 • vyhodnocení rizik do budoucna

Individualizaci obhajoby zajišťujeme na základě úzké spolupráce s odborníky z daňové a účetní praxe.

 

Právní služby na míru

Právní pomoc nabízíme také klientům se specifickými požadavky.

Jsme vám k dispozici, obraťte se na nás.

Další poskytované služby
 • Advokátní úschova
 • Prohlášení o pravosti podpisu (ověření)
 • Konverze dokumentů

NAŠE ZÁSADY

Kvalitní právní služby je možné poskytovat jen pokud ke svým klientům přistupujete otevřeně a snažíte se pochopit jejich situaci. Při poskytování právních služeb plně respektujeme soukromí klientů a řídíme se jejich pokyny. Zároveň klademe důraz na efektivitu nabízených řešení.

Věříme, že klient musí v každém okamžiku vědět, v jaké fázi se jeho věc nachází, a proto v naší kanceláři klademe důraz na informovanost klientů.

Jsme advokátní kancelář, která se zaměřuje na poskytování právních služeb pro klienty, kteří hledají aktivní přístup k řešené problematice.

„Společně najdeme řešení.“

JUDr. Petr Mjartan 

Advokát

POTŘEBUJETE RADU?

NEVÁHEJTE SE OZVAT.

info@akmjartan.cz

+420 703 539 328

Pro rychlé dotazy a online objednání můžete využít kontaktní formulář.

  Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové

  Malá Štěpánská 1932/3, 120 00 Praha