DAŇOVÁ OBHAJOBA

 

Daňová obhajoba je určena k zastupování klientů a ochranu jejich práv ve sporných daňových řízeních. Cílem je zároveň pomoci identifikovat rizika a v rámci daňové compliance minimalizovat škody do budoucna. 

Kdy využít daňové obhajoby?

Byly proti Vám zahájeny úkony trestního řízení či daňová kontrola.

Nesouhlasíte s postupem či rozhodnutím finančního úřadu.

 

 

info@akmjartan.cz

+420 703 539 328

U daňové obhajoby můžete očekávat:

  • ochranu a obranu vašich práv
  • právní posouzení případu
  • využití procesních prostředků obrany pro zajištění spravedlivého procesu
  • přímou právní pomoc při úkonech
  • zjištění odborných stanovisek
  • vyhodnocení rizik do budoucna
  • individualizaci obhajoby na základě úzké spolupráce s odborníky z daňové a účetní praxe
Daňová obhajoba je jednou z oblastí, které se věnujeme.

V ČEM SE LIŠÍ daňové spory
A daňové trestné činy?

Daňové spory

Realita přináší neustále nové otázky v oblasti daní, když v praxi se v rámci daňových sporů často řeší spory o:

Spory se mohou vést o samotný výpočet (výši) daně, která byla či má být odvedena, ale i o zánik práva stanovit daň či o náklady spojené s porušením s některou z daňových povinností (např. úroky). 

Oprávněné daňové spory vznikají nejen na straně správce daně, ale i na straně daňového subjektu. Ten může být postižen nesprávným postupem či rozhodnutím správce daně. A právě tyto případy jsou pro daňové subjekty ty nejnáročnější.

Daňové trestné činy

Trestné činy jsou konkrétně vymezená jednání nezávislá na výsledku daňového sporu. Mezi daňové trestné činy můžeme dle trestního zákoníku stricto sensu zařadit následující výčet:

Více se o daňových sporech a daňových trestných činech dozvíte zde nebo nás neváhejte kontaktovat.