Web scraping – právní pohled

Co to je web scraping? Pod pojmem web scraping si lze zjednodušeně představit automatizované získávání…