Nesporný rozvod

Rozvod manželství lze před soudem řešit a procesně vyřídit dvojím způsobem, a to formou klasického „sporného“ rozvodové řízení nebo privilegovaným „nesporným“ způsobem. V rámci nesporného způsobu rozvodu se soud při rozvodovém řízení omezí na spíše formální přezkum rozvratu manželství a listin předložených manžely. Soud v rámci nesporného rozvodu již podrobně nezjišťuje důvody rozvratu manželství.

O co je nesporný rozvod jednodušší před soudem, o to více povinností je kladeno na manžele, kteří se musí mezi sebou dohodnout a uzavřít mezi sebou:

 – dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu, když tato dohoda musí být schválena soudem. Nelze tedy předložit dohodu, o které soud nerozhodl;

 – dohodu o úpravě svých majetkových poměrů, bydlení a případně výživného po rozvodu. Tato dohodu musí být písemná a manželé musí předložit soudu výtisk s úředně ověřenými podpisy.

Vedle uvedených podmínek musí manželé splnit podmínku, že manželství ke dni podání návrhu na rozvod trvalo nejméně rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Podmínka odluky však neznamená, že manželé nemohou bydlet ve stejném bytě či domě. Předpokladem úspěšného nesporného rozvodu je dále skutečnost, že se druhý manžel připojí k návrhu na rozvod, tj.  rozvod žádají oba manželé.

Pří splnění všech výše uvedených podmínek, a pokud soud shledá manžely uvedené skutečnosti za pravdivé, bude manželství rozvedeno, aniž by došlo k nepříjemnému zjišťování důvodů rozvratu manželství a dlouhému soudnímu řízení. Nesporný rozvod však není možné využít v případech, ve kterých nejsou manželé ochotni se dohodnout či dohodě brání jen jeden z nich.

Máte zájem o přípravu podkladů k nespornému rozvodu?

Neváhejte nás kontaktovat.