Dechová zkouška

Dechová zkouška spočívá v provedení úkonu, kterým se zjišťuje přítomnost alkoholu v dechu testované osoby. Zkouška nezkoumá přítomnost alkoholu v krvi, přestože se výsledek dechové zkoušky uvádí právě v promilech alkoholu v krvi. Výše alkoholu v krvi je reálně pouze přepočtena z hodnoty alkoholu změřeného v dechu.

Vzhledem k tomu, že dechová zkouška má zpravidla poskytnout odpověď na otázku, zda testovaná osoba požila alkohol a s tím související následný postih, je nezbytné, aby byla zkouška provedena v souladu s návodem měřícího přístroje. V praxi často dochází k menším či závažnějším porušením doporučeného postupu, které mohou v důsledku zpochybnit změřenou hodnotu.

Správný postup je důležitý zejména s ohledem na skutečnost, že změřená výše může znamenat rozdíl mezi přirozeným výskytem alkoholu, spácháním přestupku či dokonce spácháním trestného činu.

Chcete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.